Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het lokaal rekruteren van politieagenten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 543)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2017 Van de agenda gehaald. Joëlle Milquet B.I.V. 29 (17/18) 51
14/11/2017 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Joëlle Milquet B.I.V. 29 (17/18) 51