Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de toekomst van Innoviris en de samenwerkende partners in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 350)
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie: 23/10/2017 Referentie: B.I.V. 20 (17/18), Blz. 41
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 23/10/2017 Referentie: B.I.V. 20 (17/18), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/10/2017 Voornaamste interpellatie Arnaud Pinxteren B.I.V. 20 (17/18) 42
23/10/2017 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 20 (17/18) 43
23/10/2017 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 20 (17/18) 47
23/10/2017 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 20 (17/18) 52