Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de anhoudende verschillen in behandeling tussen vrouwen en mannen, zoals blijkt uit de marathon van Brussel van 1 oktober 2017.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 210)

 
Datum ontvangst: 02/10/2017 Datum publicatie: 16/10/2017 Referentie: B.I.V. 14 (17/18), Blz. 19
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 16/10/2017 Referentie: B.I.V. 14 (17/18), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/10/2017 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 14 (17/18) 19
16/10/2017 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 14 (17/18) 20
16/10/2017 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 14 (17/18) 22