Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beheersovereenkomst tussen de BGHM en de OVM cvba LE LOGIS.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 680)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 24/10/2017 Datum publicatie: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 277
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 277
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2017 Ontvankelijk p.m.
15/12/2017 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 35 277
 
Vraag