Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de problematiek van de toegang tot de huisvesting voor de gezinnen met lage inkomens.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 478)

 
Datum ontvangst: 25/10/2017 Datum publicatie: 21/12/2017 Referentie: B.I.V. 44 (17/18), Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 21/12/2017 Referentie: B.I.V. 44 (17/18), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/11/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2017 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/12/2017 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 44 (17/18) 8
21/12/2017 Toegevoegde interpellatie Fouad Ahidar B.I.V. 44 (17/18) 9
21/12/2017 Toegevoegde interpellatie Michèle Carthé B.I.V. 44 (17/18) 10
21/12/2017 Toegevoegde interpellatie Bertin Mampaka Mankamba B.I.V. 44 (17/18) 10
21/12/2017 Tussenkomst Emmanuel De Bock B.I.V. 44 (17/18) 11
21/12/2017 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 44 (17/18) 12
21/12/2017 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 44 (17/18) 13
21/12/2017 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 44 (17/18) 23