Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het aanbieden van slachtafval in vuilniszakken.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 135)

 
Datum ontvangst: 26/10/2017 Datum publicatie: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 66 (17/18), Blz. 38
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 66 (17/18), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/11/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/01/2018 Uitgesteld Viviane Teitelbaum B.I.V. 49 (17/18) 50
06/02/2018 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 66 (17/18) 39
06/02/2018 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 66 (17/18) 39
06/02/2018 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 66 (17/18) 40