Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beleid van Innoviris inzake aanwerven van mensen met een strafblad.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 489)

 
Datum ontvangst: 13/11/2017 Datum publicatie: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 300
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 300
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2017 Ontvankelijk p.m.
15/12/2017 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 35 300
 
Vraag