Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beleid binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel inzake aanwerven van mensen met een strafblad.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 490)

 
Datum ontvangst: 13/11/2017 Datum publicatie: 15/01/2018 Referentie: B.V.A. nr 36, Blz. 174
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/01/2018 Referentie: B.V.A. nr 36, Blz. 174
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2017 Ontvankelijk p.m.
15/01/2018 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 36 174
 
Vraag