Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitbreiding van de Brusselse containerparken.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 142)

 
Datum ontvangst: 27/11/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/01/2018 Van de agenda gehaald. Viviane Teitelbaum B.I.V. 49 (17/18) 49
09/01/2018 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Viviane Teitelbaum B.I.V. 49 (17/18) 49