Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het absenteïsme in de instellingen van openbaar nut.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 862)

 
Datum ontvangst: 04/12/2017 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2017 Ontvankelijk p.m.
25/01/2018 Ingetrokken door zijn auteur. Hasan Koyuncu
 
Vraag