Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stedenbouwkundige lasten en de cohousingprojecten.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 487)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 22/12/2017 Datum publicatie: 28/03/2018 Referentie: B.I.V. 89 (17/18), Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 28/03/2018 Referentie: B.I.V. 89 (17/18), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/01/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/03/2018 Uitgesteld Caroline Persoons B.I.V. 78 (17/18) 54
28/03/2018 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 89 (17/18) 7
28/03/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 89 (17/18) 8