Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de rehabilitatie van de Brunfaut-toren.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 444)

 
Datum ontvangst: 15/12/2017 Datum publicatie: 25/01/2018 Referentie: B.I.V. 60 (17/18), Blz. 47
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 25/01/2018 Referentie: B.I.V. 60 (17/18), Blz. 48
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/01/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2018 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 60 (17/18) 47
25/01/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 60 (17/18) 48
25/01/2018 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 60 (17/18) 49