Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het onduidelijke statuut van oldtimers bij de invoering van de Lage Emissiezone.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 446)

 
Datum ontvangst: 21/12/2017 Datum publicatie: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 66 (17/18), Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 66 (17/18), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/01/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/01/2018 Uitgesteld Ahmed El Ktibi B.I.V. 57 (17/18) 50
06/02/2018 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 66 (17/18) 35
06/02/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 66 (17/18) 36
06/02/2018 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 66 (17/18) 37