Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de VN-Milieutop op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 736)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 02/01/2018 Datum publicatie: 15/02/2018 Referentie: B.V.A. nr 37, Blz. 270
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/02/2018 Referentie: B.V.A. nr 37, Blz. 270
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/01/2018 Ontvankelijk p.m.
15/02/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 37 270
 
Vraag