Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de prostitutie van minderjarige, veelal Nigeriaanse, meisjes.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 509)

 
Datum ontvangst: 17/01/2018 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/01/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/01/2018 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/02/2018 Uitgesteld Amet Gjanaj B.I.V. 70 (17/18) 43
27/03/2018 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 88 (17/18) 10
17/04/2018 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 92 (17/18) 11
15/05/2018 Van de agenda gehaald. Joëlle Milquet B.I.V. 107 (17/18) 17
15/05/2018 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Joëlle Milquet B.I.V. 107 (17/18) 17