Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het door het CIBG ontwikkelde gewestelijk platform voor videobewaking.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 916)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 08/02/2018 Datum publicatie: 15/04/2018 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/04/2018 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/02/2018 Ontvankelijk p.m.
15/04/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 39 35
 
Vraag