Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de steun aan de Digitale Openbare Ruimte (DOR) en de uitbreiding van de opdrachten ervan inzake de begeleiding van de gebruikers.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 155)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 19/02/2018 Datum publicatie: 12/03/2018 Referentie: B.I.V. 82 (17/18), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 12/03/2018 Referentie: B.I.V. 82 (17/18), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/02/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/02/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/03/2018 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 82 (17/18) 5
12/03/2018 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 82 (17/18) 8