Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het label "Ecodynamische onderneming".

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 922)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/02/2018 Datum publicatie: 15/04/2018 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 40 45
 
Vraag