Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het label "Ecodynamische onderneming".

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 1352)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/02/2018 Datum publicatie: 15/04/2018 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 12
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 89
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Didier Gosuin B.V.A. nr 40 89
15/05/2018 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag