Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het label "Ecodynamische onderneming".

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 769)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/02/2018 Datum publicatie: 15/04/2018 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 22
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 187
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 40 187
 
Vraag