Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de luchtkwaliteit in het Elisabethpark.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 489)

 
Datum ontvangst: 15/03/2018 Datum publicatie: 22/05/2018 Referentie: B.I.V. 111 (17/18), Blz. 70
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 22/05/2018 Referentie: B.I.V. 111 (17/18), Blz. 73
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/03/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/03/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/05/2018 Ontwikkeling Michaël Vossaert B.I.V. 111 (17/18) 71
22/05/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 111 (17/18) 73
22/05/2018 Repliek Michaël Vossaert B.I.V. 111 (17/18) 74