Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) "AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE EVEROISE HECTOR DENIS - EVERS SOCIAAL WONINGBUREAU HECTOR DENIS" vzw.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 794)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 18
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 151
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/06/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 41 151
 
Vraag