Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de geluidshinder en het lawaai op school.

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 500)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 20/03/2018 Datum publicatie: 22/05/2018 Referentie: B.I.V. 111 (17/18), Blz. 79
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 22/05/2018 Referentie: B.I.V. 111 (17/18), Blz. 81
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/04/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/04/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van de Raad
22/05/2018 Ontwikkeling Joëlle Maison B.I.V. 111 (17/18) 79
22/05/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 111 (17/18) 81
22/05/2018 Repliek Joëlle Maison B.I.V. 111 (17/18) 83