Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van het Europees cohesiebeleid en de EFRO- en ESF-fondsen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 457)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 27/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 28
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 245
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/06/2018 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 41 245
 
Vraag