Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verduidelijking van de criteria betreffende de openbare verkoop van leegstaande goederen die eigendom zijn van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 585)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 516)

 
Datum ontvangst: 27/04/2018 Datum publicatie: 31/05/2018 Referentie: B.I.V. 118 (17/18), Blz. 28
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 31/05/2018 Referentie: B.I.V. 118 (17/18), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/05/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2018 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 118 (17/18) 29
31/05/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 118 (17/18) 30
31/05/2018 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 118 (17/18) 32