Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de jongste vooruitgang inzake het uitstippelen van een opendatabeleid voor de overheidsdiensten van het Brussels Gewest die tot uw bevoegdheden behoren of onder uw toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 812)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 29/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 25
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 184
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/04/2018 Ontvankelijk p.m.
15/06/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 41 184
 
Vraag