Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de jongste vooruitgang inzake het uitstippelen van een opendatabeleid voor de overheidsdiensten van het Brussels Gewest die tot uw bevoegdheden behoren of onder uw toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 460)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 29/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 30
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/06/2018 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 247
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/04/2018 Ontvankelijk p.m.
15/06/2018 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 41 247
 
Vraag