Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de werkomstandigheden van de vrouwen bij het Agentschap Net Brussel.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 08/05/2018 Datum publicatie: 26/06/2018 Referentie: B.I.V. 132 (17/18), Blz. 64
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 26/06/2018 Referentie: B.I.V. 132 (17/18), Blz. 65
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/05/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/06/2018 Ontwikkeling Michaël Vossaert B.I.V. 132 (17/18) 65
26/06/2018 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 132 (17/18) 65
26/06/2018 Repliek Michaël Vossaert B.I.V. 132 (17/18) 67