Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de prostitutie met minderjarige (veelal Nigeriaanse) meisjes.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 972)

 
Datum ontvangst: 17/01/2018 Datum publicatie: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 36
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2018 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.
17/05/2018 Ontvankelijk p.m.
15/07/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 42 36
 
Vraag