Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de noodzaak van een gewestelijk plan tegen racisme.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 25/05/2018 Datum publicatie: 11/06/2018 Referentie: B.I.V. 124 (17/18), Blz. 59
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 11/06/2018 Referentie: B.I.V. 124 (17/18), Blz. 63
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2018 Toegevoegde interpellatie Mahinur Ozdemir
11/06/2018 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 124 (17/18) 60
11/06/2018 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 124 (17/18) 62
11/06/2018 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 124 (17/18) 63
11/06/2018 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 124 (17/18) 64