Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studies over het commerciële potentieel van NEO.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 457)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 21/06/2018 Referentie: B.I.V. 131 (17/18), Blz. 29
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 21/06/2018 Referentie: B.I.V. 131 (17/18), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2018 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/06/2018 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 131 (17/18) 29
21/06/2018 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 131 (17/18) 31
21/06/2018 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 131 (17/18) 34