Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opvolging van het plan Smart City en de contacten met de Smart City Ambassador voor een overgang van ons stadsgewest naar een Smart City.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 479)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 01/06/2018 Datum publicatie: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 150
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 150
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/07/2018 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 42 150
 
Vraag