Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opvolging van het plan Smart City en de contacten met de Smart City Ambassador voor een overgang van ons stadsgewest naar een Smart City.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 582)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 01/06/2018 Datum publicatie: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 218
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 43 218
 
Vraag