Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de planning van een "phasing out" van verwarming op stookolie in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 557)

 
Datum ontvangst: 11/06/2018 Datum publicatie: 17/07/2018 Referentie: B.I.V. 144 (17/18), Blz. 41
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 17/07/2018 Referentie: B.I.V. 144 (17/18), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/07/2018 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 144 (17/18) 42
17/07/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 144 (17/18) 43
17/07/2018 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 144 (17/18) 46