Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de start van "Refuge Bruxelles".

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 561)
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 255)

 
Datum ontvangst: 06/06/2018 Datum publicatie: 05/07/2018 Referentie: B.I.V. 138 (17/18), Blz. 23
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 05/07/2018 Referentie: B.I.V. 138 (17/18), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2018 Ontwikkeling Mohamed Ouriaghli B.I.V. 138 (17/18) 24
05/07/2018 Toegevoegde mondelinge vraag Zoé Genot B.I.V. 138 (17/18) 25
05/07/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 138 (17/18) 26
05/07/2018 Repliek Mohamed Ouriaghli B.I.V. 138 (17/18) 29