Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verbod om levende kreeften te koken.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 256)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 10
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2018 Ontwikkeling Dominique Dufourny B.I.V. 18 (18/19) 11
13/11/2018 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 18 (18/19) 12
13/11/2018 Repliek Dominique Dufourny B.I.V. 18 (18/19) 12