Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verbod om levende kreeften te koken.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca , Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 256)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 10
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2018 Ontwikkeling Dominique Dufourny B.I.V. 18 (18/19) 11
13/11/2018 Antwoord Bianca B.I.V. 18 (18/19) 12
13/11/2018 Repliek Dominique Dufourny B.I.V. 18 (18/19) 12