Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vooruitgang in de procedure van de begeleiding door het CIBG om uw kabinet te helpen om na te denken over een Smart City-project in een van uw bevoegdheden.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 996)

 
Datum ontvangst: 08/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 6
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/10/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 44 30
 
Vraag