Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de problematiek van de roulatie van de via "Graines de Paysan" toegekende testruimtes.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 846)

 
Datum ontvangst: 08/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 27
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 113
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/10/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 44 113
 
Vraag