Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vooruitgang inzake de organisatie en het verloop van het offerfeest 2018 in de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 1001)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 11/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 72
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 72
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 43 72
 
Vraag