Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de handelsovereenkomst JEFTA.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 141)

 
Datum ontvangst: 12/07/2018 Datum publicatie: 24/09/2018 Referentie: B.I.V. 2 (18/19), Blz. 34
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 24/09/2018 Referentie: B.I.V. 2 (18/19), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/07/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/09/2018 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 2 (18/19) 34
24/09/2018 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 2 (18/19) 36
24/09/2018 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 2 (18/19) 37