Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verkoop en herinrichting van de voormalige Sefardische synagoge Simon en Lina Haïm in de Paviljoenstraat te Schaarbeek.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 1032)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 04/07/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 86
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 86
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/07/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 43 86
 
Vraag