Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het domiciliëren in leegstand, beheerd door leegstandsbeheerbedrijven.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 874)

 
Datum ontvangst: 29/07/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 135
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/08/2018 Ontvankelijk p.m.
15/10/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 44 135
 
Vraag