Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatregelen voor het beoordelen van de energie- en milieu-impact van de gewestelijke Datacenters.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 579)
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 266)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/08/2018 Datum publicatie: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 13
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/09/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/09/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2018 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 18 (18/19) 13
13/11/2018 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 18 (18/19) 15