Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de oprichting van een universeel huurwaarborgfonds.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 550)

 
Datum ontvangst: 05/09/2018 Datum publicatie: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 12 (18/19), Blz. 16
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 12 (18/19), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/09/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/09/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2018 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 12 (18/19) 16
25/10/2018 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 12 (18/19) 17
25/10/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 12 (18/19) 17
25/10/2018 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 12 (18/19) 19