Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het actieplan 2011-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake verkeersveiligheid en vooruitgang inzake de beveiliging van de 30 km-zones "schoolomgeving" op de gewestwegen - gemeente Schaarbeek 1030.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 510)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 07/09/2018 Datum publicatie: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 19
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2018 Referentie: B.V.A. nr 45, Blz. 129
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2018 Ontvankelijk p.m.
15/11/2018 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 45 129
 
Vraag