Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2016 en 2017.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 902)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 04/10/2018 Datum publicatie: 15/11/2018 Referentie: B.V.A. nr 45, Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 15/12/2018 Referentie: B.V.A. nr 46, Blz. 59
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2018 Ontvankelijk p.m.
15/12/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 46 59
 
Vraag