Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toegankelijkheid van de stembureaus voor de personen met beperkte mobiliteit en met een handicap.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 659)

 
Datum ontvangst: 18/09/2018 Datum publicatie: 05/11/2018 Referentie: B.I.V. 14 (18/19), Blz. 34
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 05/11/2018 Referentie: B.I.V. 14 (18/19), Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2018 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 14 (18/19) 34
05/11/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 14 (18/19) 35
05/11/2018 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 14 (18/19) 38