Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de eventuele ontwikkeling van een app die de profielen van de werkgevers matcht met die van de werkzoekenden.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 491)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 08/10/2018 Datum publicatie: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 11 (18/19), Blz. 27
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 25/10/2018 Referentie: B.I.V. 11 (18/19), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2018 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2018 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 11 (18/19) 27
25/10/2018 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 11 (18/19) 28