Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de van reparatiekosten voor het herstellingswerken aan een lift in een sociale woningen complex.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 916)

 
Datum ontvangst: 26/11/2018 Datum publicatie: 15/01/2019 Referentie: B.V.A. nr 47, Blz. 14
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 15/02/2019 Referentie: B.V.A. nr 48, Blz. 216
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/11/2018 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/12/2018 Ontvankelijk p.m.
15/02/2019 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 48 216
 
Vraag