Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de resultaten van de uitvoering van de maatregelen van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en de "beCircular Annual Meeting 2018".

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 412)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 573)
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 169)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 10/12/2018 Datum publicatie: 31/01/2019 Referentie: B.I.V. 45 (18/19), Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 31/01/2019 Referentie: B.I.V. 45 (18/19), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/12/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/12/2018 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/01/2019 Uitgesteld Bernard Clerfayt B.I.V. 33 (18/19) 5
17/01/2019 Uitgesteld Bernard Clerfayt B.I.V. 37 (18/19) 51
31/01/2019 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 45 (18/19) 8
31/01/2019 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 45 (18/19) 12